about us

Дарик Скай ЕООД е дружество, основано през месец август 2008 година, за извършване на авиационни услуги на правителствени и неправителствени организации и е 100% частна собственост.

През месец април 2009 г. Дарик Скай придоби свидетелство за авиационен оператор за извършване на специализирани авиационни дейности  (САО - САР) № BG AW 229 в съответствие с изискванията на Наредба № 24/15.02.2000.

Авиационен Оператор Дарик Скай ЕООД оперира с два вертолета –  Robinson R44 Raven II с регистрационни знаци LZ - RAD и Robinson R44 Raven II Newscopter с регистрационни знаци LZ-RAT.

 В съответствие със спецификацията към САО – САР, фирмата изпълнява корпоративни полети и полети за фотографиране от въздуха на територията на Европа  през деня  в прости метеорологични условия.

Поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, оперирани от Дарик Скай, се осъществява от Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност към Дарик Скай ЕООД на основание изискванията на Регламент (ЕО) №216/2008 на Европейския Парламент и в пълно съответствие с изискванията Регламент (ЕО) №2042/2003 на Комисията на Европейския Съюз. Тази организация  е одобрена от Главна Дирекция Гражданска Въздухоплавателна Администраци на Република България и притежава Удостоверение за Одобрение № BG.MG.2006.