about us

Вертолет Robinson R44 Raven II на Дарик Скай ЕООД  може да изпълнява полети на малка височина и с ниска скорост, което позволява да се извършва патрулиране и наблюдение за повреди на електрически далекопроводи, тръбопроводи за газ и гориво.

Вертолетът дава възможност за монтиране на различно оборудване, с което да се извършват  геофизични изследвания, картиране  и заснемане на земната повърхност, замерване на различни параметри на земната кора.

 

Широкият диапазон от скорости позволява за кратко време да извършва облитане на пожароопасни горски масиви и при наличие на пожар да се определи мястото и големината на пожара, след което вертолетът да служи за координиране на наземните и въздушни операции за неговото потушаване.

Възможността да се осъществява кацане на малки по размери летателни площадки дава възможност за бързо превозване на консултанти до болници, както и до различни строителни и други обекти.

 Предимството да извършва полети на малка и голяма височина (до 3000 метра)  дава възможност  да се извършва наблюдение и оценяване на щетите и размерите при природни бедствия, промишлени аварии и други.

Маневреността на вертолет Robinson R44 Raven II позволява подробно да се разглеждат и заснемат природни забележителности от въздуха на различна височина.

Със заводски монтираната телевизионна камера вертолет Robinson R44 Raven II Newscopter, регистрационен знак  LZ – RAT,  може да извършва заснемане от въздуха на спортни състезания, исторически обекти, природни забележителности и движението на автомобилите по наземната инфраструктура. Дава възможност за предаване в реално време на събитията с коментар от въздуха.

Оборудването на вертолета с GPS система позволява точно прелитане над определени точки по маршрута на полета или определяне на координати от въздуха на точки от земната повърхност, свързани с изпълнението на  съответната задача.